page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L
L
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
L


page
L
L

Likanisi ya mabondeli ya sanza oyo.

Janvier 2018


Tokobondela makasi mpe tokosenga Nzambe abundela pe abatela basoda oyo ya ONU bazali kobatela mboka na biso.

Tango mingi bango bazali mpe kokweya na mitambo ya ba rebele.

Tokobondela mingi mpo ete loboko ya Nzambe azala na banzela nioso bango bazali koleka.

Basongo eyeli biso elobi, kuna na mboka Beni, na egumba ya kivu, Basoda ya ONU, Zomi na mitano, bango banso ba-oyo bahuta na mboka Tanzania bakufaki.

Ba rebele, bazali kosali kotangisa makila uta kala o zonga-zonga ya mabele ya Kivu. Likama oyo esalamaki mokolo ya sambo ya sanza ya zomi na mibale, boto tuku mine na mine mpe bazokaki. Kimia ya Nzambe na mabota nioso oyo ekweyeli kufa.  

MATIE

MARKO

LUKA

JEAN

MISALA

ROMA

1 KORINTO

2 KORINTO

GALATIA

EFEZO

FILIPI

1 TESANOLIKA

2 TESANOLIKA

1 TIMOTE

2 TIMOTE

TITO

FILEMO

KOLOSAI

BA-EBREO

ZAKI

1 PIERE

2 PIERE

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

EMONISELI

BANZEMBO

YUDE

Mapamboli.com ezali na posa na yo, ozala na Congo to mosika, yaka kosangana na biso elongo na mabondeli.

Mapamboli.com ezali lingomba ya mayangani te, yango ezali kosangisa bandimi nioso oyo balingi kopesa tango na bango mpo na kobundela mboka congo na mabondeli. Tokotelema ngwi mikolo nioso, butu mpe moyi mpo ete Nzambe atelemisa mboka congo,mpe alongola yango na pasi mpe bosoto. Etumba ya Bakrito ezali ya minduki te. Masasi na biso yango ezali se losambo. Elonga na biso ezali na maboko ya Nzambe.


Mapamboli na moto oyo aboyaka kolanda toli ya bato ya mabe,

oyo atelemaka te na nzela ya bato ya masumu, mpe avandaka esika moko te na batioli.      

BANZEMBO 1: 1

MAPAMBOLI. COM

Mapamboli.com 2018 . Copyright.  Un site en Lingala, pour la diffusion et partage de la Bible. Site associatif, sans but lucratif publié par Jupé BONGOLO.  Siège : 1 rue Fleutet 74100 Annemasse (France).

MAPAMBOLI. COM